Gerak benda yang mengalami perlambatan

Gerak benda yang mengalami perlambatan ….

A. kelajuannya berkurang dengan cara tidak teratur

B. kelajuannya berkurang dengan teratur

C. kelajuannya tidak terpengaruh

D. tidak akan pernah berhenti

Pembahasan

Jika benda mula-mula dalam keadaan bergerak dan gaya bekerja berlawanan arah dengan arah gerak benda, kecepatan gerak benda akan berkurang secara teratur dan pada suatu saat benda tersebut akan berhenti.

Jawaban

Maka, pilihan jawaban yang tepat adalah B.

See also Pengertian dari kontravensi beserta contohnya