Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945 berisi tentang

Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945 berisi tentang …

A. mempertahankan PNI sebagai partai tunggal Indonesia

B. anjuran berdirinya partai-partai politik di Indonesia

C. mengganti nama BKR menjadi TKR

D. mengubah sistem pemerintahan presidensial menjadi parlementer

E. pemberian kekuasaan sebagai lembaga legislatif kepada KNIP

Pembahasan

Berdasarkan keputusan sidang PPKI, akan diadakan persiapan guna mendirikan satu partai tunggal (PNI). Pemerintah melalui Wapres (Moh. Hatta) pada tanggal 3 November 1945) mengeluarkan maklumat. Maklumat 3 November 1945 adalah maklumat yang mendorong pembentukan partai-partai politik sebagai bagian dari demokrasi. Maklumat ini dikeluarkan untuk persiapan rencana penyelenggaraan pemilu 1946. Maklumat 3 November 1945 dapat disebut sebagai tonggak awal demokrasi Indonesia.

Jawaban

Maka, pilihan jawaban yang benar adalah B.

See also Batuan yang mengalami perubahan yang dahsyat dinamakan