Berikut ini yang bukan merupakan ruang lingkup sejarah, yaitu

Berikut ini yang bukan merupakan ruang lingkup sejarah, yaitu…

A. Peristiwa

B. Ilmu

C. Cerita

D. Kisah

E. Seni

Pembahasan

Ruang lingkup sejarah terbagi atas empat, yaitu sejarah sebagai peristiwa, sejarah sebagai ilmu, sejarah sebagai kisah, serta sejarah sebagai seni. Sejarah sebagai peristiwa erat kaitannya dengan sesuatu yang telah terjadi, di mana hal tersebut benar-benar ada. Hal ini menyangkut kejadian penting, nyata, dan juga aktual.

Sejarah sebagai ilmu mempunyai fungsi membahas mengenai kebenaran dari sejarah itu sendiri secara objektif. Sebagai ilmu pengetahuan, sejarah mempelajari kenyataan dan kebenaran dengan mengadakan penelitian mengenai peristiwa sejarah. Sejarah sebagai kisah berkaitan dengan penulisan peristiwa oleh seseorang, yang mana ide dari tulisan tersebut diambil dari sejarah.

Sejarah dimaknai sebagai rangkaian cerita dan kisah berupa narasi yang disusun berdasarkan ingatan dan tafsiran manusia. Sejarah sebagai seni hampir sama dengan sejarah sebagai kisah. Hanya saja, sebagai seni, sejarah ditulis dan diceritakan kembali dengan mempunyai sifat seni di dalamnya. Ini menyangkut keindahan bahasa dan juga seni penulisannya.

Jawaban

Maka, pilihan jawaban yang tepat adalah C.

See also Benda peninggalan sejarah yang utama dan berasal dari kebudayaan Pacitan adalah